Chú Lính Chì Nutcracker - Hiệu Spode - La Maison Chouette
Gradient

Chú Lính Chì Nutcracker – Hiệu Spode

PORC-SPODE-NUTCRACKER

Còn 3 sản phẩm

610.000 VND

Còn 3 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 10cm
  • Chất liệu: dolomite

Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm