Ông Già Noel Trong Xe Trượt Tuyết - Hiệu Spode - La Maison Chouette
Gradient

Ông Già Noel Trong Xe Trượt Tuyết – Hiệu Spode

PORC-SPODE-SANTASLEIGH

Còn 2 sản phẩm

769.000 VND

Còn 2 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 10cm
  • Chất liệu: dolomite

Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm