Bộ 3 Ấm và Tách Trà Christmas Tree Hiệu Spode - La Maison Chouette
Gradient

Bộ 3 Ấm và Tách Trà Christmas Tree Hiệu Spode

PORC-SPODE-XMASSET

Hết hàng

Hết hàng

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
  • Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
  • Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm

Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm