Bộ 3 Ấm và Tách Trà Blue Italian Hiệu Spode - La Maison Chouette
Gradient

Bộ 3 Ấm và Tách Trà Blue Italian Hiệu Spode

PORC-SPODE-ITALIANSET

Còn hàng

1.285.000 VND

Còn hàng

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm