Ông Già Noel Trong Quả Cầu Thuỷ Tinh - Hiệu Lenox - La Maison Chouette
Gradient

Ông Già Noel Trong Quả Cầu Thuỷ Tinh – Hiệu Lenox

PORC-LENOX-SANTAGLOBE

Còn 1 sản phẩm

1.025.000 VND

Còn 1 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 12,7cm
  • Chất liệu: gốm sứ / thuỷ tinh

Ấm trà : 6.3 x 3.3 x 3.8 cm
Creamer : 6.3 x 4.1 x 5.8 cm
Tách trà & dĩa : 6.3 x 6.3 x 2.8 cm