Gradient

Bộ 2 Vòng Khăn Ăn San Hô Đỏ

NAPKR-CORAL1

338.000 VND

Vòng khăn (napkin ring) là phu kiện khăn ăn vừa có công dụng cố định khăn ăn vừa tăng tính trang trí cho bàn ăn