Gradient

Ngôi Đền Phương Đông Gốm Xanh Bằng Thuỷ Tinh

ORN-BLU34

159.000 VND

  • Kích thước:
  • Chất liệu: thuỷ tinh

13 x 7 x 7cm