Gradient

Đĩa fine bone china Ginori 1735 Magnifico

BOWL–GINORIMAGFINICO01

Còn 1 sản phẩm

4.600.000 VND

Còn 1 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 27cm (1100g)