Gradient

Chậu Cây Men Lam Vuông Vẽ Tay Hoa và Chim

PLNTERBW-SQUARE

Còn 1 sản phẩm

9.285.000 VND

Còn 1 sản phẩm

  • Kích thước chậu: 33.1 x 24.7 x 24.7cm
  • Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn (Jingdezhen), Giang Tây, Trung Quốc

Các sản phẩm gốm sứ vẽ tay sẽ có sự khác biệt với hình ảnh từ nhà cung cấp tuy không đáng kể. Vui lòng liên hệ LMC nếu bạn cần được tư vấn thêm.