Gradient

Cây Lenox Bằng Sứ Cao Cấp

PORC-LENOX-TREE

Còn 1 sản phẩm

3.485.000 VND

Còn 1 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Không bao gồm ornaments treo trên cây
  • Kích thước: 38.3 x 25.4cm (1700g)