Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương Thiên Nhiên – Hiệu Leman Jewelry - La Maison Chouette
Gradient

Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương Thiên Nhiên – Hiệu Leman Jewelry

Còn 1 sản phẩm

55.000.000 VND

Còn 1 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Loại đá: kim cương thiên nhiên, ngọc trai thiên nhiên
  • Trọng lượng vàng (chỉ): 1.5