Bộ 2 Vòng Khăn Ăn San Hô Đỏ - La Maison Chouette
Gradient

Bộ 2 Vòng Khăn Ăn San Hô Đỏ

NAPKR-CORAL1

338.000 VND

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

Vòng khăn (napkin ring) là phu kiện khăn ăn vừa có công dụng cố định khăn ăn vừa tăng tính trang trí cho bàn ăn