Bình Men Lam Vẽ Tay Cắm Đào, Mai - La Maison Chouette
Gradient

Bình Men Lam Vẽ Tay Cắm Đào, Mai

VASEBW-LIONHEAD

Còn 3 sản phẩm

2.165.000 VND

Còn 3 sản phẩm

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 45.6 x 18.5 x 18.5cm
  • Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn (Jingdezhen), Giang Tây, Trung Quốc

Các sản phẩm gốm sứ vẽ tay sẽ có sự khác biệt với hình ảnh từ nhà cung cấp tuy không đáng kể. Vui lòng liên hệ LMC nếu bạn cần được tư vấn thêm.