Bình Men Lam Cây Tùng & Đào Vẽ Tay - La Maison Chouette
Gradient

Bình Men Lam Cây Tùng & Đào Vẽ Tay

VASEBW-REINDEER

Hết hàng

Hết hàng

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 38.4 x 27.5 x 27.5cm
  • Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn (Jingdezhen), Giang Tây, Trung Quốc