Bình Hoa Lồng Đèn Bằng Mây - La Maison Chouette
Gradient

Bình Hoa Lồng Đèn Bằng Mây

VASE-RATTAN01

Hết hàng

Hết hàng

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Bao gồm: 1 khung mây, 1 bình hoa thuỷ tinh rời và 1 tua rua
  • Kích thước: