Bình Ginori 1735 Oriente Italiano Pervinca Có Nắp Đậy Size Vừa - La Maison Chouette
Gradient

Bình Ginori 1735 Oriente Italiano Pervinca Có Nắp Đậy Size Vừa

VASE–GINORIORIENTE-PRV-MDM

Hết hàng

Hết hàng

Thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích

  • Kích thước: 31cm