House & Garden Tablecloth Grecian tile 152 x 213cm - La Maison Chouette
Gradient

House & Garden Tablecloth Grecian tile 152 x 213cm

TBCL-GRECIANTILE

Out of stock

Out of stock

Add to wishlist

  • Size: 152cm x 213cm (table up to 1.8m)
  • Material: polyester
  • Made in China
  • Giặt máy nước lạnh. Không dùng thuốc tẩy. Sấy khô ở nhiệt độ thấp và ủi nhẹ khi cần thiết.