Aurora Tablecloth 152 x 213cm - La Maison Chouette
Gradient

Aurora Tablecloth 152 x 213cm

TBCL-AURORA

1 products left

1.050.000 VND

1 products left

Add to wishlist

  • Size: 152cm x 213cm (4-6 seat or 1.8m table)
  • Material: polyester (waterproof)
  • Made in China
  • Giặt máy bằng nước lạnh ở chế độ giặt nhẹ. Sử dụng nước tẩy không có chất chlorine. Sấy không ở nhiệt độ thấp và lấy ra ngay. Ủi sơ nếu cần thiết.