Bình Ginger Jar Vintage Gốm Xanh Cobalt Vẽ Tay Có Nắp - La Maison Chouette
Gradient

Bình Ginger Jar Vintage Gốm Xanh Cobalt Vẽ Tay Có Nắp

JAR-VINTAGE-COBALT

1 products left

4.250.000 VND

1 products left

Add to wishlist

  • Kích thước: 23cm
  • Xuất xứ: Hong Kong