Gradient

Sẽ không thực sự hoàn chỉnh nếu cây thông của bạn còn thiếu một ngôi sao hay một thiên thần trên chóp cây.