Floral Whimsy Tablecloth 152 x 213cm - La Maison Chouette
Gradient

Floral Whimsy Tablecloth 152 x 213cm

TBCL-FLORALWHIMSY

2 products left

1.050.000 VND

2 products left

Add to wishlist

Suitable for outdoor & indoor parties

  • Size: 152cm x 213cm (tables up to 1.8m)
  • Material: polyester (waterproof)
  • Made in China
  • Giặt máy bằng nước lạnh ở chế độ giặt nhẹ. Sử dụng nước tẩy không có chất chlorine. Sấy không ở nhiệt độ thấp và lấy ra ngay. Ủi sơ nếu cần thiết.