Tree Skirts - La Maison Chouette
Gradient

Những tấm phủ chân cây (Tree-skirt) không chỉ giúp che lại phần chân cây không đẹp mà còn tạo cho cây Giáng Sinh sự tinh tế từ đầu đến chân. Bên cạnh đó, Tree-skirt còn tạo một khoảng không để bạn bày biện những món quà dưới chân cây.

Showing all 9 results

Knitted Tree Skirt with Nordic Elk & Snowflake PatternsKnitted Tree Skirt with Nordic Elk & Snowflake Patterns
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

Knitted Tree Skirt with Nordic Elk & Snowflake Patterns

762.000 VND
Burlap Rustic Tree Skirt with Holly Leaves and PoinsettiaBurlap Rustic Tree Skirt with Holly Leaves and Poinsettia
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

Burlap Rustic Tree Skirt with Holly Leaves and Poinsettia

545.000 VND
White Flannel Christmas Tree Skirt with Gold Snowflakes
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

White Flannel Christmas Tree Skirt with Gold Snowflakes

522.000 VND
White Flannel Christmas Tree Skirt with Silver Snowflakes
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

White Flannel Christmas Tree Skirt with Silver Snowflakes

522.000 VND
Set of 2 Gold Faux Fur Christmas Stocking with Berries BranchesSet of 2 Gold Faux Fur Christmas Stocking with Berries Branches
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

Set of 2 Gold Faux Fur Christmas Stocking with Berries Branches

610.000 VND
White Christmas Tree Skirt with GnomesWhite Christmas Tree Skirt with Gnomes
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

White Christmas Tree Skirt with Gnomes

553.000 VND
Knit Christmas Tree Skirt in Red with 3D Elk Pine Tree SnowflakesKnit Christmas Tree Skirt in Red with 3D Elk Pine Tree Snowflakes
Thêm vào giỏ hàng
Add to wishlist

Knit Christmas Tree Skirt in Red with 3D Elk Pine Tree Snowflakes

721.000 VND
White Flannel Christmas Tree Skirt with Sequin Snowflake EmbroideryWhite Flannel Christmas Tree Skirt with Sequin Snowflake Embroidery
View detail
Add to wishlist

White Flannel Christmas Tree Skirt with Sequin Snowflake Embroidery

From 288.000 VND
Out of stock
Phủ Chân Cây Thông Bằng Lục Bình
Add to wishlist

Phủ Chân Cây Thông Bằng Lục Bình